DE VERSCHILLENDE KLASSEMENTEN EN BONDEN

 
Men zou denken dat na zovele jaren de motorrijders het verschil tussen de bonden/federaties en kalenders zouden kennen. Blijkt dat dit niet zo is
Daarom even deze aangepaste herhaling.
Wij raden aan de websites van de kalenders/federaties af en toe te raadplegen
 
TA OOST-VLAANDEREN & TA WEST VLAANDEREN
Dit zijn provinciale kalenders Wij horen bij TA OVL - deze heeft een klassement voor de clubs en een brevettenuitreiking
in oktober samen met het Schelde Dender Leietreffen Er zij 8 treffens/toerritten die meetellen voor dit klassement Voor de clubs telt het Schelde Dender Leietreffen dubbel als het eerste treffen voor het volgende seizoen Individueel kan je hier maximaal 8 stempels ontvangen: dan krijg je een brevet en een mooie geborduurde badge. als u aanwezig is met ook nog wat naturaprijzen via tombola..
 
TA West Vlaanderen is vergelijkbaar Dit is zowel voor piloot als passagier - Daar is de kalender wel wat uitgebreider en is de prijsuitreiking in maart (voorjaarsrit) van het daarop volgend jaar
Om als club te worden opgenomen op deze kalender is het nodig een minimum aantal km’s te behalen - voor is dit ± 8000 km (TA OVL) in 2018
Individueel = gratis deelname bij middel van een kaart die op het eerste treffen wordt aangeboden
MTC Vlaanderen bij TA OVL tweede plaats en bij TA WVL zevende plaats
Website www.ta-ovl.be - www.tawvl.be
 
VLAAMSE MOTORRIJDERS FEDERATIE - VMF
Hier is een clubklassement en een individueel klassement
Het Clubklassement wordt bepaald door het aantal km’s behaald door de clubs op de meetellende treffens/ritten De kilometers behaald op het Pajottenlandtreffen en Het stertreffen(sterrit) tellen dubbel
Individueel: Hier heeft men een stempelboekje nodig = prijs EURO 2 euro –
Om als club te worden opgenomen op deze kalender is het nodig een minimum aantal km’s te behalen - voor 2019 is dit ± 14.500 km - En de 3 vergaderingen bij te wonen + tijdig uw bijdrage EURO 30 te betalen (per club)
Wie tussen een (nog niet bepaald voor2019) minimum aantal punten haalt ontvangt een brevet + een gouden zilveren of bronzen figuurtje + een aantal naturaprijzen (waaronder waardebons en gratis inschrijvingen op treffens)met een gemiddelde van 50 EURO per persoon - of brevet + herinnering of alleen een brevet
Een stempel bij Hofman EN RAD bezorgen u een extra punt voor wie een puntje te kort komt
De 5 provinciëntoer (scrabbelrit) kost 10 euro deelname – leden van VMF club 7,5 euro – en tevens een punt voor het brevet.
Website www.vmf-vzw.be
 
OPEN BEKER VAN VLAANDEREN
Is wat vergelijkbaar met de kalender van de Vlaamse Motorrijders Federatie Alleen is het hier niet georganiseerd door een vereniging maar door een aantal motorrijders uit de VMBB en VMF
Voor de clubs is dit ongeveer het zelfde principe als voorgaande Individueel is het echter een stuk moeilijker Inschrijven geeft recht op 2 punt - de ronde geeft recht op 1 punt Hier primeert naar mijn mening echt de competitie en minder het leuke Toch moet dit kunnen Hier zijn geen nodige kms Alleen een bijdrage per club om op de kalender een plaatsje te vinden Om als club te worden opgenomen op deze kalender alleen een bijdrage 30 EURO
Individueel: Hier heeft men een stempelboekje nodig = prijs EURO 1,5
Meeste van deze ritten zijn heel goed verzorgd
Website www.amc-gijverinkhove.be/openbeker
 
BELGIAN MOTARDS - BM
De rebelgroep – 37 jaar (1982) geleden gesplitst van de BMB – Waren uitsluitend toeristen die de BMB te duur vonden – Vonden ook dat er teveel organisaties waren die niet uitgingen van toerrijders, maar van sportclubs. Voornamelijk crossclubs..
Is in 2008 een breuk gekomen tussen de Vlaamse en Waalse bestuursleden. Niet meer akkoord met de grilligheid van het Waals gedeelte (elk jaar steeds maar nieuwe mensen) gaf het volledig bestuur unaniem hun ontslag. Er waren daar mensen bij die vanaf het begin (Georges Draps toen nog MTC Cobra’s) als na enkele jaren lid werden
Ondertussen zijn vele scheuren hersteld en wordt weer gepraat en is er weer een degelijke Vlaamse vertegenwoordiging. De bekomen km van elk treffen dat meetelt voor deze kalender worden samen geteld – De club met de meeste kilometers is kampioen. De kilometers worden berekend van het clublokaal tot het treffen via de kortste weg.
Individueel Belgian Motards
Hier heeft men een (BM)nummer nodig – kost 2 EURO - De afgevaardigden op de treffens noteren deze nummers al dan niet met ronde. Deze km’s worden samengeteld en vermenigvuldigd maal het aantal treffens waar u is ingeschreven op deze kalender. De Kilometers heen en weer worden hier berekend vanaf de woonplaats naar het treffen en terug via de kortste weg
25 bekers voor de eerste piloten
10 bekers voor de eerste passagiers
Ook zijn hier behalve een herinnering, gratis inschrijvingen voor ritten op de BM kalender 2019. Gerekend naargelang het aantal ritten ingeschreven.
Schrachtsklassement Belgian Motards
Gewoon het samenvoegen van de nationale en internationale punten Deze worden alle jaren samengevoegd en geven recht op totaalbrevetten BV 25.000 – 50.000 – 75.000 – 100.000 – 250.000 km. Enz….
Europeese Kalender Belgian Motards
Hier wordt er individueel gerekend Hier zijn ook een aantal treffens (± 10) uit België die meetellen voor dit klassement. De kilometers van de individuele piloten en passagiers worden samengeteld. Deze worden berekend van de woonplaats
Zowel de piloot als de passagier moet hier een blad invullen en laten afstempellen, wanneer in het buitenland, op het treffen Let wel de
eventuele ronde van Belgische en Luxemburgse ronden tellen mee indien gereden De kilometers van de piloten en passagiers worden per club samengesteld en geven zo een clubklassement + een individueel klassement piloten (10) en passagiers (5) – Deze worden berekend aan de hand van het BM nummer en niet van als lid van een club.Hier heeft men een BM nummer nodig = prijs EURO 2 –. Dit is het zelfde van de Nationale kalender Moet slechts een maal worden betaald Het is wel nodig om voor te komen op de nationale BM kalender. BIJ de BM Europese kalender kunnen ook ritten bij zijn die tellen voor de Nationale kalend
Website www.belgian-motards.be
 
MTC WALLONIE - WAL
Clubs – de bekomen km van elk treffen dat meetelt voor deze kalender worden samen geteld – De club met de meeste kilometers is kampioen
De kilometers worden berekend van het clublokaal tot het treffen via de kortste weg.
Individueel
Niet heel duidelijk, daar de reglementatie2018 nog dient te worden geverifieerd. Dus onder voorbehoud.
Hier werk men ook met een nummer – kost 2.5 EURO – Zelfde als die van BM. De deelnemers krijgen per inschrijving = 1 punt + per ronde 1 punt.
Wat betreft de eigen inrichtingen men kan punten behalen bij inschrijving op het Ronde Wallonie 1 + 2 ronde – Ronde des Trappiste 1 + 1 punt kleine ronde of 2 voor de grote ronde – Ronde du clubs de Hainaut 1+2 punten ronde– De Ronde van BM 1000 1+2 punten (alleen het Waalse gedeelte)
Tevens is er ook een klassement op kilometers.
Website www.mtc-wallonie.be
 
BELGISCHE MOTORBOND - BMB/FMB
Een individueel lidmaatschap kost 30 voor piloot en 10 euro voor passagier. Hiervoor ontvangt men dan wel een mindering op de ritten van deze kalender. Minimum 2 euro. Wanneer een piloot en passagier een licentie hebben en men 10 ritten inschrijft heeft men deze bijdrage zo terug.
Nodig zijn 140 punten om voor te komen op de kalender van het daaropvolgend jaar. Bij de BMB – Bij VMBB zijn geen KM’S nodig om op de kalender te staan
 
VLAAMSE MOTOR BOND VAN BELGIË - VMBB
Is het Vlaams kindje van BMB. Doch hier wordt het toerisme hier meer gewaardeerd. Een mooie prijzentafel. Echter voor wie heeeel veel rijdt. Er zijn ritten die in aanmerking komen voor de VMBB en toch niet voor de BMB.
Het lidmaatschap kost eerste jaar 300 euro en wanneer men later een rit organiseert op hun kalendert 100 euro/club.
Hier ook Een individueel lidmaatschap kost 30 voor piloot en 10 euro voor passagier en telt dit bedrag ook voor automatisch lidmaatschap bij de BMB.
Website www.vmbb.be